BERRIAK | NOTICIAS

Usansoloren segregazio prozesurako Batzorde Mistoa martxan jarri da

todaynoviembre 11, 2020

Fondo
share close

Usansoloren segregazio prozesurako txosten teknikoen jarraipena egiteko ardura duen Batzorde Mistoa gaur goizean eratu da, Galdakaoko udaletxean egindako bilkuran. Lan zehatz bat izango du batzordeak gaurtik aurrera: Usansoloren segregazioari buruz Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztu beharreko azken txostena egitea. Azken informe horretan Usansolo eta Galdakaoren arteko banaketak ekarriko lituzkeen eragin ekonomiko, juridiko eta praktikoak jaso behar dira, zehatz. Lan horiek arlo bakoitzean adituak diren taldeek egin ditzaten, kontratazioak martxan jartzea izango da batzordearen lehen lana. 

Arauak segregazio kasuetarako aurreikusten duen bidean beste pauso bat eginda, horrela osatu da batzordea: Galdakaoren ordezkari gisa arituko dira alkatea, udaleko idazkari nagusia, eta, udal hauteskundeen emaitzei jarraiki, EH Bilduko eta EAJko ordezkari bana. Usansoloren ordezkaritza ere hauteskunde emaitzen araberakoa izango da: Usansolo Herriak bi ordezkari izango ditu, eta bat EAJk. Horiez gain, Bizkaiko Foru Aldundiko bi teknikari arituko dira batzordean. Iñigo Hernando alkatea izango da batzordeko presidentea.

Hemendik aurrera, honakoak dira prozesuak izango dituen pausoak:

  • Batzordeak lau hilabeteko epea du azken txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian entregatzeko, eta behar badu, beste bi hilabeteko luzapena eskatzeko aukera du. 
  • Informea publiko egin, eta hilabeteko egongo da erreklamazioak aurkezteko. Kexarik egongo balitz, bi aukera egongo lirateke horietako bakoitzarekin: proposamena onartu eta zuzenketa hori txostenean txertatu, edo eskaera atzera bota.
  • Herri galdeketa Usansoloko herritarren artean. Galdeketa 2021eko azken hiruhilekoan izan litekeela aurreikusten da.
  • Usansoloko galdeketaren emaitza eta dagozkion txostenak Galdakaoko udalbatzara eraman behar dira, bertan onar daitezen eta honek Aldundira bidal ditzan. Batzorde Mistoaren lana hor bukatzen da, Aldundiak ez badio beste lanen bat eskatzen. 
  • Foru Aldundiaren zerbitzu juridikoek txostena egin behar dute eta informea Batzar Nagusietara igorri behar du.
  • Bizkaiko Batzar Nagusiek osoko bilkuran eman behar dute ontzat erabakia. Usansolo herri izan daitekeela edo ezin daitekeela herri izan ebatzi behar du.
  • Batzar Nagusiek Aldundira igorri behar dute bere erabakia eta Aldundiak Galdakaoko Udalari eman behar dio ebazpenaren berri. 

La Comisión Mixta para el proceso de segregación de Usansolo comienza su andadura

La Comisión Mixta encargada de hacer seguimiento de los informes técnicos para el proceso de segregación de Usansolo se ha constituido esta mañana en sesión celebrada en el Ayuntamiento de Galdakao. La comisión tendrá a partir de hoy una misión específica: elaborar el informe final sobre la segregación de Usansolo para entregarlo en la Diputación Foral de Bizkaia. En este último informe deben recogerse detalladamente los efectos económicos, jurídicos y prácticos que generaría la separación entre Usansolo y Galdakao. El primer quehacer concreto de la comisión será poner en marcha las debidas contrataciones para que expertos en cada área realicen los trabajos correspondientes.

Dicha Comisión Mixta, dando un paso más en el camino que la norma foral prevé para los casos de segregación, se ha constituido de la siguiente manera: en representación de Galdakao participarán el alcalde, el secretario general del Ayuntamiento y, en función de los resultados de las elecciones municipales, un representante de EH Bildu y otro del PNV. La representación de Usansolo también dependerá de los resultados electorales: Usansolo Herria tendrá dos representantes y el PNV uno. Además, la Diputación Foral de Bizkaia contará con dos técnicos. La comisión estará presidida por el alcalde, Iñigo Hernando.

A partir de ahora, estos son los pasos a seguir en el proceso:

– La Comisión dispone de un plazo de cuatro meses para entregar este último informe a la Diputación Foral de Bizkaia y, en caso de necesitarlo, puede solicitar una prórroga de dos meses más.

– El plazo para la presentación de reclamaciones será de un mes desde la publicación del informe. En el caso de que hubiera quejas, cabría dos opciones: aceptar e incorporar la propuesta al informe o desestimar la solicitud.

– Consulta popular entre las vecinas y vecinos de Usansolo. Se estima que la consulta podría producirse en el último trimestre de 2021.

– El resultado de la consulta de Usansolo y los informes correspondientes deben ser elevados al Pleno del Ayuntamiento de Galdakao para su aprobación y remisión a la Diputación. A no ser que Diputación le solicite alguna otra tarea, el trabajo de la Comisión Mixta terminará ahí.

– Los servicios jurídicos de la Diputación Foral tendrán que realizar su informe y remitirlo a las Juntas Generales.

– Las Juntas Generales de Bizkaia deben dar el visto bueno al acuerdo, en pleno. Debe decidir que Usansolo puede o no puede ser municipio.

– Las Juntas Generales remitirán su decisión a la Diputación, y ésta debe informar al Ayuntamiento de Galdakao.

Escrito por Mozoilo Irratia

Comentarios de las entradas (0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


0%